SPK CERAMTEC

54

Trzy gatunki ceramiki do wysoko wydajnego toczenia żeliwa. Firma CeramTec rozszerzyła paletę oferowanych przez siebie materiałów skrawających o dwa gatunki ceramiki azotkowej przeznaczone do toczenia żeliwa: SL506 oraz SL508. Oba gatunki rozszerzają dotychczasowe możliwości zastosowania wysoko ocenianego przez klientów gatunku SL500 w zakresie obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.Ceramika azotkowa SL506 została opracowana pod kątem obróbki wykańczającej, podczas której niezwykle istotna jest stabilna krawędź ostrza. W skład materiału skrawającego wchodzą supertwarde materiały gwarantujące długotrwałe utrzymanie ostrej krawędzi skrawającej. Największe korzyści przynosi wykorzystanie nowego gatunku SL506 podczas obróbki ciągłej oraz przerywanej zarówno podczas toczenia jak i wytaczania. Do najbardziej przekonywujących zalet należy zaliczyć małe siły skrawania występujące przy toczeniu, dzięki czemu uzyskujemy wysoką trwałość wymiarową oraz klasę chropowatości powierzchni, przy bardzo wysokiej odporności na zużycie.Nowy gatunek ceramiki azotkowej SL 508 przydatny jest do obróbki zgrubnej, podczas której szczególnie pożądaną cechą materiału skrawającego jest odporność na powstawanie karbu. Właściwość ta zapewnia wysoką pewność obróbki i jest szczególnie przydatna podczas toczenia zgrubnego świeżego (frisches Guss) żeliwa. Stosowanie w tym przypadku gatunku SL508 gwarantuje wysokowydajną obróbkę przy niezwykle wysokiej trwałości ostrza.

Nowe możliwości obróbki żeliwa
Rozszerzenie możliwości SL506Obróbka wykańczająca

Stabilna krawędź skrawająca

Długotrwałe utrzymanie ostrej krawędzi skrawającej

Mysoka trwałość ostrza

Małe opory skrawania

Wysoka klasa chropowatości powierzchni

Zastosowanie standardowe

<– SL500 –>

Rozszerzenie możliwości SL508Obróbka zgrubna

Wysoka odporność na powstawanie karbu

Wysoka pewność procesu toczenia

Duże głębokości toczenia

Wysoka odporność na ścieranie

Płytki wieloostrzowe ceramiczne, cermetowe i borazonowe (CBN) do toczenia, frezownia . Główne zastosowanie w obróbce żeliw i materiałów twardych.

 

 Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum
 Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum
 Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum
    Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum